การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
The 11th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2022
และ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
The 1st PSU Trang International Conference on Research across Disciplines 2022

“ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงสู่สากล”
“Empowering Local Sustainability, Building Global Connectivity”

April 22th, 2022 - Online Conference via Zoom
Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang, Thailand

     National Conference (ระดับชาติ)       International Conference (ระดับนานาชาติ)

โดยการใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา