อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทอัตราชำระล่วงหน้าอัตราชำระปกติ
ผู้นำเสนอทั่วไป2,000 บาท2,500 บาท
ผู้นำเสนอที่เป็นนักศึกษา (ป. ตรี โท เอก)1,300 บาท1,800 บาท
ผู้เข้าร่วมฟัง500 บาท800 บาท


การชำระเงิน

โอนเงินผ่าน
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี : 512 – 2461 – 962
นโยบายการคืนเงิน : หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้